http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/45/40-KWjQs6xvzw.png
http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/86-ALivWuQe54.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/93-q91TDEgg4M.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/87-YmHBrafRXq.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/88-iaV6vR5whj.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/96-rgzuMuRqDH.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/90-07zjU356vx.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/91-wfkEepAy7B.pnghttp://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/32/44/92-vXE7nNghnM.png

רב


http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/31/74/93-cFTb0ZlNwd.jpg
רב קוק זצ"ל

למהותו של אתר רב : פורטל רב הוקם לפרסום וריכוז רבנים המתירים כניסה להר הבית בקדושה ובטהרה | אתר רב נועד לפרסם רב ורבנים העולים בעצמם להר הבית, אם זה תמונת רב אן סרטון רב או מכתב של רב המתיר לעלות להר הבית בקדושה | עשה לך רב

משה רבניק | אתר רב

ברוכים הבאים לגולשים היקרים באתר רב

כפי שעיניכם ראות אתר רב נועד לעודד יהודים לעלות להר הבית, והיות וישנם שמועות על רב פלוני האוסר לעלות להר הבית, או רב אלמוני אחר האוסר. ובכך מכניסים הימה קרירות בקרב הציבור, ומונעים מבני ישראל לקיים כמאתיים מצוות התלויים בהר. הוצרכנו להקים רב זה בכדי לפרסם את האמת על אותו רב זה או אחר שהתיר כן לעלות להר הבית.

האיסור וההיתר

באחת הפעמים שהגענו לרב ידוע וחשוב בבקשה לכתוב על פתק את דעתו בעניין העליה להר הבית, התבטא אותו רב בזה הלשון "האיך אתם רוצים שהתיר את המותר", ובכדי להבין את משמעות דברי אותו רב נקדים ונבאר.

לאחר יציאת מצרים בזמן שבני ישראל נכנסו לארץ ישראל נצטוו על ידי הקב"ה בשלושה מצוות האחת להמליך עליהם מלך, השני להכרית זרעו של עמלק, השלישי לבנות להם את בית הבחירה – בית המקדש.

האור החיים הקדוש (רב חיים בן אתר) כותב בפרשת תרומה על הפסוק "ועשו לי מקדש" מצווה זו זו נוהגת בכל דור ודור, בכל זמן שבני ישראל יושבים על אדמתן. דהיינו יושבים בארץ ישראל.
בנביא מסופר שבני ישראל ושלמה המלך בראשם עלו להר הבית ובנו את בית ראשון, הקריבו שם קרבנות, ולא מחו בידם. לא קם שום רב וטען שיש בזה איסור כרת. ואסור לעלות עד ביאת משיח צדקנו. אחרי תקופה נחרב הבית. ושוב ראה זה פלא, בני ישראל חזרו ועלו להר הבית ובנו מחדש את בית המקדש השני, אנשים נשים וטף יחד עם רב והרבנים וגדולים ישראל כולם עלו להר הבית, להקריב קרבנות, לשמוח בשמחת בית השואבה, וכו'. וגם אז לא שמענו שהיה רב או כל גורם אחר שמיחה בידם, וצעק להם "כרת, כרת".

http://www.hamikdash.022.co.il/BRPortalStorage/a/31/75/01-Bm9OepbbWl.jpg
רב | רבנים רב בהר הבית
סופו של בית המקדש השני ידוע, הבית נחרב. 2000 שנות גלות, עברו על העם היהודי, הר הבית היה בשליטה מלאה של אומות העולם, בתחילה בידי הנוצרים שהקימו מסגד על מקום המקדש, להוכיח שכביכול הנצרות ניצחה את היהדות, ואח"כ המוסלמים, בכל הזמן הזה לא היה שום אפשרות לשום יהודי לעלות להר הבית והיה בזה סכנת נפשות. כפי שנכתב בספר דרך הקודש למהר"א ועוד.

שלא לדבר על הקרבת הקרבנות או בניין בית המקדש, אומות העולם לא איפשרו זאת. ולכן נמנעו בני ישראל או/ו רב לעלות להר הבית

ברוך ה' זכינו במלחמת ששת הימים לשוב להר הבית אחרי 2000 שנות גלות וסבל. שוב חזר המצב לקדמותו, בני ישראל יושבים בארץ ישראל, קיימת אפשרות לכל יהודי רב לבוא להר הבית ולקיים את מצוות התורה, בניין בית המקדש וחידוש העבודה - הקרבת הקרבנות.

זהו
המנוע נתקע,

קם לו איזה חכם, או כמה חכמים, והמציאו את המצאת המאה, "ה- כרת". זהו זה, יש כרת לא צריך לעלות להר הבית לא צריך להקריב קרבנות, לא צריך לחדש את העבודה, לא צריך. חבל באמת ששלמה המלך בנה את בית ראשון, והורדוס את בית שני. החכמים של היום היו יכולים לפטור אותם.

יש המון תירוצים הם רק היו צריכים לבחור: מקדש משמים, משיח, אהבת חינם, אחדות, תיקון הלשון הרע, וכך להיפטר מקיום המצוות.

פלא שאותו רב הפטיר "כיצד אוכל להתיר את המותר". כמו שרב לא יתיר לשבת על כסא, וכמו שרב לא יתיר להתפלל או לנענע לולב ואתרוג בסוכות, כך רב לא יתיר לעלות להר, מי אסר את זה? איזה רב ?

והכן ברוך ה' זכינו לאסוף לאכסניה זו רב אחרי רב גדולי ישראל מהדור האחרון, דור שהמציא את ה"כרת". ובו כותב רב אחרי רב שאין בזה שום איסור ולהיפך מצווה גדולה וחשובה לעלות להר בקדושה ובטהרה.

זכינו להביא כאן את דעת רב קוק זצ"ל, רב מליובאוויטש, רב ישראל יעקב פישר זצ"ל רב מרדכי אליהו זצ"ל, רב שלמה גורן זצ"ל, רב דב ליאור שליט"א, רב שמואל אליהו שליט"א רב בן ציון מוצפי שליט"א. ועוד.

יהיה רצון שלא תצא תקלה תחת ידנו, ונבקש כאן מכל יהודי לפנות ל- רב הקרוב אליו, באם אותו רב עולה להר הבית, להביא לנו תמונה או סרט וידאו בו נראה רב בהר הבית, ובאם אינו עולה לבקש ממנו לכתוב בכתב ידו את דעתו בעניין ולשלוח אלינו.

יישר כח לכל המסייעים
צוות אתר רב


הרב יצחק ברנד בהר הבית | רב

בית המקדש הר הבית