אתר רב


אתר רב נועד לפרסם רב המתיר להכנס להר הבית בקדושה ובטהרה. ולפרסום מעשה רב, דהיינו רב שעלה בגופו להר הבית.
להצטרפות לאתר רב ניתן לפנות למערכת האתר בצירוף תמונת רב וציטוט מדברי הרב. או/ו תמונה מהרב בהר הבית.