דעתו של הרב שלמה גורן זצ"להרב גורן בספרו "הר הבית": "עם התארגנות הצבאית הראשונה בירושלים המשוחררת והמאוחדת. החלטתי שהגיע הזמן לקבוע עובדות באיזור המותר לטמאי מת להכנס... התפילות ליד הכותל המערבי הן סמל לחורבן וגלות ולא של שחרור וגאולה."
.